Huấn luyện nghiên cứu

hiep.pham | 20.12.2018

Giới thiệu về Chương trình Research Coach in Social Sciences

  1. Đơn vị thực hiện: Chương trình Huấn luyện nghiên cứu trong Khoa học xã hội (ResearchCoach in Social Sciences) là một sáng kiến do Văn phòng Nghiên cứu Vương và Cộng sự (http://vuongassociates.com/) và Trung tâm Nghiên cứu và Thực hành Giáo dục – Đại học Phú Xuân – Tổ chức Giáo dục Hoa Kỳ (https://phuxuan.edu.vn/) phối hợp thực hiện từ tháng 10/2018.
  2. Lịch sử: Chương trình được xây dựng trên nền tảng Khóa đào tạo Research Proposal Writing in Social Sciences được triển khai từ tháng 3/2017, cho đến nay đã thu hút được học viên là các giảng viên/nghiên cứu viên/nghiên cứu sinh/học viên cao học đến từ hơn 40 trường đại học/đơn vị nghiên cứu trong cả nước.
  3. Mục tiêu: Mục tiêu của chương trình là giúp người học từng bước tiếp cận đến các chuẩn mực quốc tế trong các ngành khoa học xã hội (giáo dục, ngôn ngữ, chính sách, quản lý, tài chính, kế toán, kinh tế, tâm lý …), được thể hiện qua đề cương nghiên cứu (research proposal) để xin học bổng/tài trợ nghiên cứu, bài báo khoa học được gửi đăng tại các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus.
  4. Phương pháp: Khác với Khóa đào tạo Research Proposal Writing in Social Sciences trước kia chỉ bao gồm 01 hợp phần đào tạo Fast Track kéo dài trong 30h; Chương trình ResearchCoach in Social Sciences hiện nay bổ sung thêm hợp phần Huấn luyện (Coaching), mà tại đó học viên sẽ được huấn luyện và thực hành thông qua các buổi seminar với các chuyên gia và các học viên khác trong vòng 6 hoặc 12 tháng (tùy lựa chọn của học viên).
  5. Nội dung: Nội dung đào tạo và huấn luyện của chương trình xoay quanh các chủ đề: (i) Thông tin và dữ liệu khoa học; (ii) Kiến thức căn bản của KHXH; (iii) Kỹ năng đọc; (iv) Kỹ năng viết ; (v) Đạo đức và thái độ trong nghiên cứu; (vi) Thực hiện nghiên cứu và (vii) Hoàn thiện và công bố công trình nghiên cứu
  6. Đội ngũ giảng viên và thiết kế chương trình: Chương trình đào tạo và huấn luyện được TS. Vương Quân Hoàng (https://scholar.google.com.vn/citations?user=JURGXJUAAAAJ&hl=en) và TS. Phạm Hiệp (https://scholar.google.com.vn/citations?user=142gXVgAAAAJ&hl=en) thiết kế. TS. Phạm Hiệp là người trực tiếp giảng dạy, cùng với sự tham gia của đội ngũ trợ giảng có trình độ cao tham gia hỗ trợ, hướng dẫn học viên. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ định kỳ mời các chuyên gia uy tín trong/ngoài nước đến giảng bài, làm seminar và huấn luyện cho học viên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 30h đào tạo chia làm 10 buổi, mỗi buổi 3h; ngoài ra học viên sẽ phải trình bày 10h seminar (chia thành nhiều phiên) và tham dự các seminar mở khác của trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc khóa học
1 . Kỹ năng tìm kiếm tài liệu khoa học
• Các nguồn dữ liệu khoa học
• Index, ISI, Scopus
• Google Scholar, Researchgate
• Khai thác website của 01 Tạp chí khoa học như thế nào?
• Bài tập thực hành trên lớp

2. Nhập môn nghiên cứu trong khoa học xã hội
• Phân loại nghiên cứu
• Các thuật ngữ và khái niệm cơ bản
• Thế nào là một nghiên cứu tốt?
• Lý thuyết và mô hình trong nghiên cứu
• Bài tập thực hành trên lớp

3. Nhập môn nghiên cứu trong khoa học xã hội (tiếp)
• Biến trung gian và biến điều tác
• Mục đích, mục tiêu, khoảng trống, câu hỏi và giả thiết nghiên cứu
• Thế nào là “tính mới” trong nghiên cứu? Các ngành nhìn “tính mới” khác nhau như thế nào?
• Bài tập thực hành trên lớp

4. Kỹ năng đọc một bài báo khoa học
• Phần Mở đầu
• Phần Tổng quan nghiên cứu
• Bài tập thực hành trên lớp

5. Kỹ năng đọc một bài báo khoa học (tiếp)
• Phần Phương pháp nghiên cứu
• Phần Kết quả
• Phần Thảo luận và Kết luận
• Phần Tóm tắt nghiên cứu
• Bài tập thực hành trên lớp

6. Đạo đức nghiên cứu
• Các lỗi đạo đức nghiên cứu phổ biến
• Trích dẫn
• Bài tập thực hành trên lớp

7. Kỹ thuật viết
• Kỹ thuật viết lại câu
• Bài tập thực hành trên lớp

8. Kỹ thuật viết (tiếp)
• Kỹ thuật phát triển từ một câu thành một đoạn văn
• Bài tập thực hành trên lớp

9. Một số nội dung cơ bản về mẫu, phép đo và dữ liệu khoa học
• Mẫu, chọn mẫu và tổng thể nghiên cứu
• Phép đo
• Tính tin cậy và tính chính xác
• Dữ liệu sơ cấp, dữ liệu thứ cấp

10. Bảo vệ đề cương nghiên cứu

• Bảo vệ đề cương nghiên cứu (với hội đồng là giảng viên và một nhà khoa học khách mời)
 Ngôn ngữ sử dụng: Tài liệu bằng tiếng Anh, trao đổi bằng tiếng Việt

🔰 AI NÊN HỌC?

• Giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội bao gồm: quản trị, kinh tế, tài chính, giáo dục, xã hội học, tâm lý, chính sách công, khoa học chính trị, truyền thông, công tác xã hội, khu vực học ….
• Các bạn muốn apply xin học bổng du học ThS, TS, postdoc ở nước ngoài thuộc lĩnh vực KHXH