Liên hệ

phuxuan | 30.11.2018

Mọi thông tin về hoạt động nghiên cứu và thực hành giáo dục:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH GIÁO DỤC

Địa chỉ: 176 Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP. Huế.

Số điện thoại: (+84) 0234.7306.888

Website: http://rpe.pxu.edu.vn/. Email: rpe@pxu.edu.vn